Strona główna Finanse i praca ALTKOM AKADEMIA – NA PIERWSZYM MIEJSCU WŚRÓD POLSKICH FIRM SZKOLENIOWYCH

ALTKOM AKADEMIA – NA PIERWSZYM MIEJSCU WŚRÓD POLSKICH FIRM SZKOLENIOWYCH

761
PODZIEL SIĘ

Skąd wzięła się Altkom Akademia? Trochę o przeszłości

Historia Altkom Akademii obejmuje już ponad trzy dekady – jej początki sięgają bowiem roku 1988, w którym właściciel i prezes zarządu grupy Altkom, Tadeusz Alster, założył spółkę zajmującą się integracją systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Cztery lata później firma rozpoczęła działalność, której zawdzięcza swoją dzisiejszą pozycję i renomę – chodzi oczywiście o usługi edukacyjne i pierwsze szkolenia informatyczne. Następne lata to dalszy dynamiczny rozwój Altkom Akademii, która poza swoją warszawską siedzibą, powiększyła się o ośrodki szkoleniowe w ośmiu kolejnych miastach – Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Lublinie oraz w Rzeszowie. W tym czasie nawiązano także strategiczną współpracę z wiodącymi globalnymi markami IT. Altkom Akademia została partnerem takich organizacji jak Microsoft, IBM, Red Hat czy VMWare, przeprowadzając autoryzowane szkolenia i egzaminy certyfikujące. Rosnące znaczenie firmy i zajęcie przez nią miejsca rynkowego lidera branży szkoleniowej IT w Polsce potwierdzają osiągane od końca lat dziewięćdziesiątych czołowe pozycje w branżowych raportach, takich jak Computerworld Top 200 bądź Teleinfo500. Rok 2005 to początek realizacji ambitnych projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ciągu całego omawianego okresu, wywodząca się z sektora IT i wciąż bardzo mocno w nim zakorzeniona Altkom Akademia rozbudowała swoją ofertę edukacyjną dla biznesu i administracji publicznej o kolejne istotne zagadnienia i obszary – prawne, finansowe, HRowe bądź marketingowe, co umożliwia dostarczanie klientom kompleksowych usług, które odpowiadają na całość kompetencyjnych potrzeb współczesnych przedsiębiorstw.

Altkom Akademia obecnie

Altkom Akademia dzisiaj to ponad 1000 oferowanych szkoleń i egzaminów https://www.altkomakademia.pl/kategorie-szkolen/, 1100 stanowisk komputerowych w dziewięciu miastach, 300 prowadzących szkolenia certyfikowanych trenerów i ponad 600 tys. absolwentów, którzy dzięki prowadzonym zajęciom rozwinęli swoje umiejętności zawodowe podnosząc tym samym ogólny poziom i jakość swoich organizacji. Dowodem na zadowolenie uczestników szkoleń są wyniki przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych – odpowiedzi ponad 46 tys. słuchaczy z 2017 i 2018 roku pokazują, że aż 9/10 z nich poleciłoby szkolenia i wykładowców swoim znajomym.

Całość edukacyjnej propozycji Altkom Akademii została przedstawiona w postaci Mapy Kompetencji – graficznego odwzorowania sieci powiązań i zależności pomiędzy różnego rodzaju umiejętnościami niezbędnymi dla właściwego funkcjonowania nowoczesnych organizacji. Poszczególne stacje naszej mapy symbolizują potrzebne kompetencje i powiązane z nimi szkolenia. Wszystkie z nich są pogrupowane według przyjętego podziału, który wyróżnia następujące obszary wiedzy: Przywództwo, Procesy, Projekty, Finanse, Ludzie, Informacje, Relacje z klientami oraz Utrzymanie i Rozwój IT. Do każdego z tych obszarów przypisane są szkolenia z odpowiednich zagadnień – przykładowo, obszar wiedzy Przywództwo obejmuje zagadnienia „Kształtowanie postaw pracowniczych” i „Zarządzanie ryzykiem”, z kolei obszarowi Procesy odpowiadają tematy „Lean Management” i „Analiza biznesowa”. Najpopularniejsze i najczęściej wybierane przez naszych klientów kategorie szkoleń to m.in. Metodyki Zwinne, Metodyki Tradycyjne, Narzędzia Analityczne i Raportowe, Wirtualizacja i Chmura Prywatna bądź JavaScript. Szkolenia często dotyczą bardzo szczegółowych i specjalistycznych aspektów, które pojawiają się w działalności wielu firm, poruszają jednak również wątki elementarne i kluczowe dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z daną technologią albo dziedziną wiedzy.

Altkom Akademia to nie tylko szeroki i przekrojowy wybór szkoleń z praktycznie wszystkich istotnych dla biznesu problemów, ale także ambitne projekty rozwojowe opracowywane i wdrażane specjalnie z myślą o danej organizacji. W ramach takich projektów, przy użyciu odpowiednich narzędzi przeprowadzane są analiza potrzeb szkoleniowych oraz diagnoza potencjału i kompetencji, a także proponowane konkretne ścieżki rozwojowe, z ewaluacją i oceną efektów pod koniec projektu. Projekty te umożliwiają jak najstaranniejsze dopasowanie oferty edukacyjnej do specyfiki i wymagań konkretnego przedsiębiorstwa, zapewniając dzięki temu najbardziej adekwatne i trafne usługi.

Wysoka jakość i profesjonalizm

Środowisko edukacyjne Altkom Akademii opiera się na wysokich standardach, które spełniają oczekiwania klientów. Oferta szkoleniowa zachowuje aktualność i różnorodność, samo nauczanie zaś uwzględnia indywidualne cechy słuchaczy bądź organizacji, z których przychodzą. Nacisk na wykorzystywanie zdobywanej wiedzy w praktyce umożliwia weryfikację nowych umiejętności i przekucie ich w rzeczywisty atut. Gwarancją najwyższego poziomu usług świadczonych przez Altkom Akademię jest wdrożony i stosowany przez firmę system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Oznacza on nadzór niezależnej jednostki certyfikacyjnej, która potwierdza spełnianie wymogów, istnienie systemu audytów wewnętrznych, oraz stałą dbałość o merytoryczną i metodyczną jakość oferowanych szkoleń. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Altkom Akademii – niekwestionowanego lidera branży szkoleniowej w Polsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here