Strona główna Regulamin

Regulamin

Serwis tvmlawa.pl zlokalizowany pod adresem http://tvmlawa.pl
Serwis ma charakter czysto hobbistyczny, prowadzony przez osoby prywatne.
Podmiot korzystający z serwisu (dalej zwany jako użytkownik) potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.
Użytkownik dodając artykuł, zdjęcia i szerokopojętą treść (dalej zwane jako artykuł) ponosi odpowiedzialność za jego treść oraz mogące wyniknąć z tej treści konsekwencje prawne.
Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich.
Każdy bez żadnych ograniczeń może przeglądać zasoby serwisu, jednakże z chwilą publikacji lub przedruku artykułu, osoba taka staje się jego użytkownikiem i oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. W przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług serwisu.
Zasady publikacji:
publikując artykuł oświadczasz, że posiadasz do niego pełne prawa autorskie;
publikując artykuł wyrażasz zgodę na jego przedruk na innych stronach wraz ze stopką autorską i aktywnymi odnośnikami;
publikacja artykułu jest darmowa i nie wiąże się z żadnymi opłatami
Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczanych artykułów, dokładane są wszelkie starania aby artykuły niezgodne z regulaminem, prawem lub w jakiś sposób naruszające porządek w serwisie były usuwane. Administracja nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób zamieszczających artykuły. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści artykułów rozwiązują między sobą sami użytkownicy.