Strona główna Finanse i praca Sprawdź czy jesteś dobrym managerem

Sprawdź czy jesteś dobrym managerem

697
PODZIEL SIĘ

ak dobrze kierować pracą zespołu? Jak być menedżerem, który fachowo zarządza podległymi mu ludźmi? Jakie style przywództwa są najskuteczniejsze? Zapewne nie jesteś pierwszą ani ostatnią osobą, która się nad tym zastanawia. Wciąż jeszcze można się spotkać z rozważaniami która strategia jest lepsza – bezpośrednie zwierzchnictwo czy może motywowanie finansowe. Otóż, tak naprawdę, na sukces kadry kierowniczej największy wpływ mają tzw. umiejętności miękkie.

W Polsce aż 85% pracowników przejawia brak zaangażowania w swoją pracę. Czy to nie brzmi przygnębiająco? Dlaczego kadra kierownicza nie potrafi dotrzeć do swoich podwładnych? Choć wiele osób wciąż myśli, że chodzi o finanse, to wcale nie one wiodą w tej kwestii prym. A więc co jest najistotniejsze? Jakimi cechami może pochwalić się dobry manager?

Przede wszystkim spójność. Dzięki niej zachowanie, myśli i komunikaty tworzą jedną całość. Jak mówi łacińskie powiedzenie: Pacta sunt servanda, czyli “umów należy dotrzymywać”. A jak powszechnie wiadomo, lubimy osoby, na których można polegać. Podwładni cenią sobie na tyle przewidywalne warunki, by nie zaskoczyła ich nagle jakaś nieprzyjemna sytuacja. Obietnice bez pokrycia to prosta droga, by stracić zaufanie, bez którego zgrany zespół po prostu nie istnieje. Pamiętać też należy, że utracone zaufanie bardzo ciężko odzyskać.

Jednak jeśli powinie ci się noga i coś przeoczysz lub czegoś nie dopilnujesz, po prostu przyznaj się. Szczerość jest podstawą zaufania. To dzięki niej oraz unikaniu powtarzania tych samych błędów możemy się rozwijać. Pracownicy docenią też ten ludzki aspekt – w końcu, błądzić jest rzeczą ludzką. Dlatego też podwładni wolą takiego zwierzchnika, który potrafi uczciwie ocenić ich pracę – jasno i konkretnie wskazać co robią źle, ale i docenić ich sukcesy. Dzięki temu wiedzą jakie są ich mocne i słabe strony, co mogą traktować jako swoje osiągnięcie, a nad czym powinni jeszcze popracować.

A co wynika z współpracy z osobą nieszczerą, która daje im złe informacje zwrotne?

  • Nie korygują swoich działań, nie wyciągają wniosków, a więc nie uczą się na błędach i wciąż je powtarzają.
  • Gdy zauważą, że przełożony jest nieszczery, najpewniej tracą do niego zaufanie. A co za tym idzie, komfort psychiczny i poczucie satysfakcji spadają, ciągnąc za sobą motywację i produktywność.

Co istotne, badania Zengera i Folkmana wskazują, że na poziom szczerości i uczciwości w organizacji wpływ mają menedżerowie wyższego szczebla. To oni wyznaczają standardy, decydując o tym, jak funkcjonuje cała firma. Gdy przełożeni zachowują się w określony sposób, pozostali ich naśladują.

Trzecią cechą jest pokora. Lider, który zna swoje możliwości, a przede wszystkim swoje ograniczenia, jest bardziej świadomy siebie niż ten z nadmuchanym ego. Świadomość własnej niedoskonałości skłania ku refleksji, większej uważności oraz głębszej analizy swoich decyzji. Oczywiście, optymizm i wiara we własne siły są pomocne na co dzień, jednak momentami zbyt entuzjastyczne przewidywania mogą sprowadzić nas na manowce. Jako menedżer powinieneś zakładać różnorakie scenariusze wydarzeń, a oprócz prostej drogi do celu, posiadać również plan awaryjny.

Poznałeś już trzy podstawowe cechy, którymi charakteryzują się świetni liderzy. Zastanów się – czy używasz ich w codziennym życiu, w kontakcie ze swoimi współpracownikami?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here